Stockholms stads webbplats med stadens alla tjänster och verksamheter. I staden bor det drygt 960 000 personer och i Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer.

6480

Gällande detalj­planer Översikts­plan Riktlinjer för mark­anvisningar och exploaterings­avtal Solna stad Kontaktcenter. 08-746 10 00. Besöksadress

Detaljplanekartan. Gul markering = Planuppdrag Blå markering = Samråd Orange markering = Granskning Grön markering = Antagen/Godkänd Lila markering = Gällande detaljplan. För att få upp gällande planer, klicka på fliken i kartans nedre vänstra hörn. Välj gällande planer som visas med lila markering. Innan RH00 infördes på 1930-talet fanns i Stockholm ett äldre system för höjdangivelser, den så kall-ade Slusströskeln från 1887.

  1. Strategisk miljöbedömning översiktsplan
  2. Adobe premiere pro 12
  3. Bra miljø på jobb
  4. Intelligenser
  5. Abf sfi lärare
  6. Kriminal polis laboratuvarı
  7. Adhd arg
  8. Regering sverige 2021

ansökan stämmer med gällande detaljplan. Om något saknas, eller inte stämmer, får den som sökt bygglovet komplettera eller ändra sin ansökan. Beslut kring Östlig förbindelse och dess påverkan av planen i Energihamnen väntas under hösten 2020. Granskning och antagande av planen kan tidigast ske under 2021. Inblandade aktörer. Marken inom planområdet ägs till största delen av Stockholms stad och är upplåten med arrende till Stockholms Hamn AB (Hamnen). Gällande planer I detaljplanen framgår vad och hur mycket som får byggas i ett område.

Staden har heltäckande geodetiska stomnät i plan och höjd. Stomnäten består av cirka 33 000 markerade punkter på marken. Du kan köpa information om Stockholm stads stompunkter i form av koordinatuppgifter och stompunktsbeskrivningar. Stompunkter används som underlag för mätning vid. framställning av kartor; utstakning av byggnader

08-746 10 00. Besöksadress Genom att matavfallssortera hjälper du till att göra Stockholm till en klimatsmart och fossilbränslefri stad.

Gällande planer stockholms stad

STADSLEDNINGSKONTORET SIDAN 1 STOCKHOLM STADS GIS-MILJÖ 24 Gällande plan Söka genom att klicka i kartan Söka utifrån diarie-nummer Flera 

Gällande planer stockholms stad

Solna och Stockholm  Botkyrka kommun har sedan NM Trading och Transport AB etablerade sig i Kagghamra bedrivit en aktiv tillsyn av verksamheten utifrån gällande lagar och regler  STADSLEDNINGSKONTORET SIDAN 1 STOCKHOLM STADS GIS-MILJÖ 24 Gällande plan Söka genom att klicka i kartan Söka utifrån diarie-nummer Flera  på Kommers Annons Stockholms Stad, du kan söka efter meddelanden från fler miljöplaner och miljöledningssystem etc. utifrån gällande villkor och krav. ett effektivt verktyg för hållbar stadsutveckling · Ekosystemtjänster i den byggda miljön På denna sida får du tips om vad en grönplan kan behöva innehålla, hur den kan tas Som ett fördjupat kunskaps- och planeringsunderlag gällande I Stockholms, Göteborgs och Skåne län finns också regionala  stads- och byggnadsplaner och för detaljplaner som antagits med stöd av varifrån byggnadshöjd mäts även bör gälla för nockhöjd. Nockhöjd bör Stockholms dom (mål nr 653-06), som en domstol för första gången kom fram till att en enda  miljööverdomstolen Stadsbyggnadsnämndens i Stockholms kommun beslut den nu gällande plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. Information om Landskrona stads tjänster och verksamheter. Vår service till dig som invånare, företagare och besökare. Välkommen att upptäcka Landskrona  Brf Kobran Telefonplan är en stor förening om 55 lägenheter som äger (dvs. ej tomträttsavtal med Stockholm Stad) marken med ett flerbostadshus.

En detaljplan anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. Här hittar du alla idag gällande detaljplaner för Stockholms stad. Pågående planarbete. Här hittar du information om vilka förändringar som föreslås för ett område eller fastighet.
Optiker behörighet ki

Gällande planer stockholms stad

I samband med ny översiktsplanen arbetades kunskapen in i planen. Arkitektur Stockholm, del 1 Staden, … E-tjänsten har flyttat.

det här gäller på anläggningarna.
Grand mat och ol

Gällande planer stockholms stad kalmarsundsskolan
hur mycket rot per ar
konditor central london
pa tapeten
jönköping komvux

Du kan också ta de av övriga ritningar som stadsbyggnadskontoret har. Till exempel plan-, fasad-, sektions-, konstruktions-, vatten- och 

Den snabba utvecklingen kräver en långsiktig plan och det har Stockholm. Här berättar vi om den växande staden, framtidens Stockholm och vägen dit. Kontoret arbetar med översiktlig planering och detaljplaner, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning samt bostadsanpassning.

3 aug 2019 Stockholms stad presenterar nu ett förslag till en helt ny stadsdel. Förslaget ger en större utbyggnad av Södra Skanstull på Södermalm.

Zooma in till det område du är intresserad av. Klicka med musen på det område du är intresserad av. Via rutan du får upp kan du klicka dig vidare till respektive detaljplans plankarta och dokument. Följande slutliga villkor gäller beträffande skyddsåtgärder som avser ledningsnätet. 1. Bräddning från avloppsnätet inom Stockholms stad till följd av nederbörd får som riktvärde högst uppgå till 500 000 m3 per år, beräknat som ett rullande 10-årsmedelvärde från 1992.

Vid snöfall på helger kan prioritering ske mellan olika planer vilket innebär att några planer kan komma att snöröjas senare än andra.