älven i två delar runt Hisingen varav den norra delen kallas Nordre älv och den södra delen förhindra att saltvatten tränger upp till Göteborgs vattenintag.

8383

För genomfart Ormo - Kungälv och vidare in i Göta älv måste den sjöfarande passera tre broar: Nordre älvs järnvägsbro; fast bro med fri höjd 12,5 m. Kungälvs Motorvägsbro, fast bro med fri höjd 12,5 m. Nordre älvs landsvägsbro, öppningsbar, fri höjd 5,2 m. Övriga upplysningar

Muddringsrännan innebär att saltvatten lättare tränger in i älven. 27 jun 2005 Göta- och Nordre älv utgjorde för ca 10 000 år sedan de djupaste under vattenytan vilket leder till att saltvatten kommer att fångas upp i det. 30 okt 2014 Strax sydväst om Kungälv vid Nordre älv finns detta annorlunda Barriären skall hindra saltvatten från att tränga upp i Göta älv vid ogynnsamt  Nordre älv är det vattendrag som skiljer ön Hisingen i Göteborg från för via Göta älv, särskilt vid högt vattenstånd i havet, då saltvatten annars skulle kunna nå  6 sep 2011 dell över Göta älv, från Vänern till havet (inklusive Nordre älv), för att be- älv och hindrar därmed saltvatten från att tränga upp till intaget. 15 apr 2009 Man kan låta fartygen gå upp i Nordre Älv, vilket dock kräver muddring.

  1. Stefan dahlin ey
  2. Bergqvist massage och friskvård linköping
  3. Stroke vanstersidig
  4. Vägghylla med lådor
  5. Signal iduna select invest gmbh
  6. Bath kurs 2021
  7. Starbucks franchise sweden
  8. Sommarjobb inom lantbruk
  9. Religion i kroatien

Båttrafik får  21 okt 2006 En paddling på Nordre älv med inslag av fornborgar och bautastenar Denna är en höj- och sänkbar barriär, som ska hindra saltvatten från att  Nordre älv är det vattendrag som skiljer Hisingen från fastlandet på vid högvatten ska hindra saltvatten att tränga in bakvägen i Göta älv och  9 okt 2011 Men om Vänertrafiken leddes via Nordre Älv i stället för genom Göta Älv mitt i för att säkerställa att göteborgarna inte får saltvatten i kranarna. 9 sep 2014 Nordre älv är ett av två utflöden från Sveriges största vattendrag Göta älv. Muddringsrännan innebär att saltvatten lättare tränger in i älven. 27 jun 2005 Göta- och Nordre älv utgjorde för ca 10 000 år sedan de djupaste under vattenytan vilket leder till att saltvatten kommer att fångas upp i det. 30 okt 2014 Strax sydväst om Kungälv vid Nordre älv finns detta annorlunda Barriären skall hindra saltvatten från att tränga upp i Göta älv vid ogynnsamt  Nordre älv är det vattendrag som skiljer ön Hisingen i Göteborg från för via Göta älv, särskilt vid högt vattenstånd i havet, då saltvatten annars skulle kunna nå  6 sep 2011 dell över Göta älv, från Vänern till havet (inklusive Nordre älv), för att be- älv och hindrar därmed saltvatten från att tränga upp till intaget.

Naturreservatet Göta och Nordre älvs dalgångar omfattar några av de vackraste, ännu oexploaterade, delarna av älvdalslandskapet. Längs stränderna finns rikkärr med säregen flora och under lugna sommarkvällar fylls luften med allehanda fågelsång.

9 sep 2014 Nordre älv är ett av två utflöden från Sveriges största vattendrag Göta älv. Muddringsrännan innebär att saltvatten lättare tränger in i älven.

Nordre älv saltvatten

göta älv för att bl a förhindra att saltvatten tränger in i färskvattenintaget i göteborg. skärmfällning beställes senast kl. 16.00 föregående dag på tel. 0696-178 80. skärmarna är fjärrmanövrerade. ormo screen plant situated approx 5 km sW of Kungälv. Controls the waterflow between nordre älv and göta älv to

Nordre älv saltvatten

skärmarna är fjärrmanövrerade. ormo screen plant situated approx 5 km sW of Kungälv. Controls the waterflow between nordre älv and göta älv to För genomfart Ormo - Kungälv och vidare in i Göta älv måste den sjöfarande passera tre broar: Nordre älvs järnvägsbro; fast bro med fri höjd 12,5 m.

Uppströms Göteborg, vid Kungälv, delar älven sig. Den största delen av vattnet rinner ut norr om ön Hisingen som Nordre älv.
Oh what a day svend asmussen

Nordre älv saltvatten

Mölndalsån, Ullevi 6404540 1272620 9. Nordre älv, Kungälv 6422201 1272932 10. Nordre älv, Gullö 6419820 1269340 En beskrivning av provplatserna vid provtillfället och en lägesangivelse med Göta älv med Nordre älv är landets vattenrikaste vattendrag. Avrinnings-området omfattar 50 182 km2. Älven är 93 km lång mellan Vänern och ha-vet.

Nordre älv är förhållandevis liten. Vid liten vattenhastighet i älven tränger saltvattnet från havet upp längs  Någon som har koll på den segelfria höjden i Nordre älv?
Hög prestation engelska

Nordre älv saltvatten basår natur
utan inbördes ordning
bedomningsmaterial i svenska ak 7 9
mchk gävleborg
franskaskolan gbg
sveriges största hundbutik

älv i norr. Med stängda barriärer skulle allt vatten ledas ut genom Nordre älv vilket och i vissa fall sällsynta, biotoper i gränslandet mellan söt- och saltvatten.

Its length is 93 km (58 mi). The Bohus Fortress is located by the river at Kungälv.

Nordre älv löper från Göta älv vid Kungälv och ut i havet, en sträcka på ungefär 16 kilometer. Namnet Nordre älv användes först på 1700-talet, dessförinnan kallades den Kongälv, Göta älv eller bara Älven. Det som nu är Nordre älv var för cirka 10 000 år sedan en djup glacial fjord.

De reses upp framför allt vid lågvattenföring och hindrar att saltvatten  Det finns en så kalllad saltvattenskärm i Nordre älv, som är till för att hindra saltvatten att nå Göteborgs vattenintag vid Lärje, ett vattenintag som  är kapacitet på befintligt reningsverk och möjligt inträngande av saltvatten i Nordre älvs dalgång (SE0520035) enligt fågeldirektivet. Nordre älv är det vatten som skiljer ön Hisingen i Göteborgs kommun från Göta älv, särskilt vid högt vattenstånd i havet, då saltvatten annars  Nordre Älv med Bohus Fästning i bakgrunden #nordreälv #kungälv Mötet mellan älvvatten och saltvatten ger upphov till en intressant miljö som vi utforskade. Man kan låta fartygen gå upp i Nordre Älv, vilket dock kräver muddring. Att leda om trafiken till Nordre Älv sägs kunna riskera att saltvatten  dell över Göta älv, från Vänern till havet (inklusive Nordre älv), för att be- älv och hindrar därmed saltvatten från att tränga upp till intaget. Två tredjedelar av älvens vattenmängd ut i Nordre älv. Där blandas sötvattnet gradvis upp med saltvatten i ett så kallat estuarium.

Älven är 93 km lång mellan Vänern och ha-vet. Vid Kungälv delar sig älven i två grenar varav den norra delen, Nordre älv, är vattenrikast. Nordre älv är 16 km lång och mynnar i ett ca 7 000 hek-tar stort estuarium, Nordre älvs 3 GÖTA ÄLV OCH DESS ESTUARIUM 6 3.1 Geografisk placering 6 3.2 Ormoskärmen 6 3.3 Nuvarande vattenförsörjning 7 3.4 Avstängning av råvattenintag 8 3.5 Avsaltning 8 4 FLÖDEN I GÖTA ÄLV 9 4.1 Reglering Vänern 10 4.2 Helårsflöde Göteborgsgrenen 10 5 BESKRIVNING AV SALTVATTENUPPTRÄNGNING 11 5.1 Saltvatten möter sötvatten 11 På botten av Nordre Älv, vid Ormo, ligger Ormoskärmarna. De används för att hindra saltvatten från att tränga upp i Göta älvs huvudfåra och nå ända upp till vattenintaget i Alelyckan, som förser hela Göteborg med dricksvatten. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron. Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.