Varje delkurs innehåller en mängd andra mål och om dessa inte genomgåtts, godkänns man inte. Kruxet i det hela är att dessa mål, obligatoriska som icke obligatoriska, står det utbildaren fritt att själv välja i vilka delkurser dessa ska placeras. Transportstyrelsen …

2785

Innehåll: Kör- och vilotider i och utanför Sverige, kontroll av fordon och last, yrkesmässig trafik och farligt gods. Delkurs 4, Ergonomi och hälsa Målet med kursen är att deltagaren efter genomförd kurs bättre skall kunna förebygga fysiska risker samt vara medveten om sin fysiska och psykiska förmåga.

Vilka YKB-utbildningar och delkurser finns? YKB Grundutbildning person- och godstransport. 280 tim; 140 tim 70 tim Kompletterande 35 timmars utbildning För att få gå YKB på 35 timmar måste du ha tagit ditt lastbilskort innan 10 september 2009, eller tagit ditt busskort innan 10 september 2008. I annat fall krävs en längre utbildning. Kursbevis och certifikat Efter att deltagaren gått samtliga fem delkurser erhålls ett Yrkeskompetensbevis från Transportstyrelsen. Kurslängd 9 timmar Utbildningen är uppdelad i fem delkurser, du läser en delkurs per dag.

  1. Sommarjobb kristianstad 16 år
  2. Grundavdrag inkomstdeklaration
  3. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

YKB fortbildning är 35 timmar lång och är uppdelad i fem delkurser. Varje delkurs är 7 timmar lång (en dag) Delkurs 1 Sparsam körning . Bakomliggande tekniken, energiflödet från bränsletank till hjul och förarens möjlighet att påverka bränsleförbrukningen. Utbildningen för YKB är uppdelad på fem delkurser om vardera 7 timmar, totalt 35 timmar. Delkurserna kan göras i den ordning som passar er och finns tillgängliga även på distans. Efter godkänd utbildning är yrkeskompetensbeviset giltigt i 5 år.

Fortbildningen omfattar 35 timmar, innehåller 5 st delkurser och du kan gå dessa i vilken ordning du vill. Utbildningen följer TYAs utbildningsriktlinjer 1. Effektiv körning 2. Lastning - Säker transportlossning 3. YKB - Kör- och vilotider, Arbetsmiljö 4. Din hälsa 5. Trafiksäkerhet, Första hjälpen, Brand, Hot och våld

En fortbildning omfattar minst 35 timmar och kan delas upp i delkurser på minst 7 timmar vardera. YKB – Yrkeskompetensbevis Efter genomförd fortbildning erhåller deltagaren sitt Yrkeskompetensbevis. Målgrupp Kursen vänder sig till personer som framför fordon med krav på C-behörighet i yrkesmässig trafik Innehåll: Delkurs 1: Sparsam Vad kostar YKB? Hos oss kostar en hel veckas fortbildning (35 tim) 8900 kr exkl.

Ykb delkurser innehåll

YKB Delkurs 1 är totalt 7 timmar och går bra att genomföra på distans. Se våra tillgängliga Delkurs 4 innehåller delar för att kunna förebygga arbetsskador.

Ykb delkurser innehåll

Kursinnehåll: •.

Kurslängd 9 timmar Alla förare som kör yrkesmässigt där det krävs C1/C1E/C/CE eller D1/D1E/D/DE-körkort måste gå en obligatorisk fortbildning i yrkeskompetens.
Hjalp med personlig hygien

Ykb delkurser innehåll

Yrkeskompetensbevis (YKB) är kortet för yrkesförare som bevisar att de har genomfört den utbildning som krävs. Bakgrund 1 januari 2008 infördes en lag som ska säkerställa att alla förare har den kompetens som är nödvändig för yrket. Lagen innebär bland annat krav på grundläggande utbildning, som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis.

Målgrupp Kursen vänder sig till personer som framför fordon med krav på C-behörighet i yrkesmässig trafik Innehåll: Delkurs 1: Sparsam Vad kostar YKB? Hos oss kostar en hel veckas fortbildning (35 tim) 8900 kr exkl.
Amorteringsfritt föräldraledig handelsbanken

Ykb delkurser innehåll karta malmo
hyra bostad av eget aktiebolag
build it bigger
arver sala
stapel diagram försäljning
edu.molndal.s

Delkursernas innehåll enligt branschöverenskommelsen för YKB-fortbildning – Inriktning godstransporter • Följande obligatoriska mål* ska alltid ingå i respektive delkurs Delkurs 1 Delkurs 2 Delkurs 3 Delkurs 4 Delkurs 5 Mål 1:1 Att känna till kraftöverföringens egenskaper för optimal användning av dessa Mål 1:2

Boka nu. Skicka intresseanmälan. YKB innebär dock en obligatorisk utbildning. Med planering och framförhållning så behöver inte alla delkurser göras under ett år och inte heller bli onödigt kännbara vad gäller bortfall av arbetstid och extra kostnader. YKB är tätt sammankopplat med yrkesförarens arbetsmiljö. Syfte/innehåll: Säkerställa förarnas och medtrafikanternas säkerhet och bekvämlighet.

Ett yrkeskompetensbevis gäller i fem år. Föraren ska inom femårsperioden genomgå en fortbildning som innehåller fem delkurser om totalt 35 timmar. De fem delkurserna är Sparsam Körning, Godstransporter, Lagar & Regler, Ergonomi och Hälsa samt Säkerhet och Kundfokus. För att bli klar i tid bör man påbörja fortbildningen snarast.

Delkurs 1 Godstransporter, Sparsam Körning. Syftet med fortbildningen är att uppdatera de viktigaste kunskaperna som behövs  Utbildningen är uppdelad i flera delkurser.

Vi utbildar i både YKB Buss och YKB Lastbil! 35-timmars Yrkesförarkompetensbevisutbildning. Vi erbjuder möjlighet att gå alla fem (5) YKB delkurser under fem (5)  Fortbildningen består utav fem stycken delkurser som ska genomföras senast sju år efter lagens införande och därefter vart femte år. Boka YKB  YKB delkurser .