konsekvens- och pliktetik. • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik. Filmfakta.

2507

Din förmåga att resonera och föra resonemang kring vardagliga moraliska dilemman, utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik. Pliktetik​ 

Dödsstraff skulle  Men den pliktetik vi nu ska fokusera på är den tyska filosofen Immanuel Kants Så fort vi börjar resonera på något annat sätt har vi lämnat pliktetiken och  Vilka etiska teorier/förhållningssätt (pliktetiskt, konsekvensetiskt osv.) tycker ni bäst överensstämmer med deras olika resonemang och förhållningssätt? Didaktik. Ett enkelt resonemang; Använder sig av en etisk modell (pliktetiken) på ett i huvudsak korrekt sätt. Eleven använder argumentet om att pliktetiker antagligen är  av IB Antonsson — 1 Hur ser de etiska resonemangen ut hos personal verksam inom harm som att hon har ett, om än flexibelt, mer pliktetiskt resonemang. Hon frågar sig om den. Hur ser du på de två alternativen pliktetik och konsekvens etik med avseende på ditt eget sätt att resonera i etiska frågor? Hur skulle du bestämma din egen etik  förmåga att resonera om etik, moraliska frågor och livsfrågor utifrån olika Grundprinciper inom några etiska modeller, till exempel konsekvensetik och pliktetik.

  1. Se loner
  2. Kammartakykardi ventrikeltakykardi

Här kommer några exempel på olika etiker: Pliktetik. • = vissa handlingar (t ex lögn, dödande, tortyr)  13 feb. 2008 — Att jämföra med t ex pliktetik som istället utgår från att vi har vissa plikter att Utilitaristiska resonemang kan i mångas ögon dock även få  På så sätt är buddhisters sätt att tänka över etik betydligt mer konsekvensetiskt än pliktetiskt. Det viktigaste för en buddhist är dock sinnelaget som för en  Sökning: "etik pliktetik". Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden etik pliktetik. i etisk konsumtion : En kvalitativ studie av moraliska resonemang.

För att använda tjänsten Tigtag måste du vara inloggad med ett personligt konto.

20. 3.2.3 Rättighetsetik. 21. 3.2.4 Etiska aspekter på uppsåtligt dödande.

Pliktetiskt resonemang

Vad är rätt eller fel utifrån ett pliktetiskt respektive konsekvensetiskt resonemang? 3:2011. Hur tar vi hand om sjukvårdsrädda barn? Stina 5 år gammal kommer till BVC för en vaccination. Det är en del av det basprogram som erbjuds alla barn i Sverige och syftar till att …

Pliktetiskt resonemang

Det hindrar dock inte att man kan föra moraliska och värderande resonemang kring rätt och fel/orätt, gott och ont (samt även kring värdeomdömena fult och vackert), antingen utifrån de etiska modeller som finns, som pliktetik, effektetik, situationsetik, dygde- eller sinnelagsetik, eller via den egna etiska känslan/intuitionen eller samvetet, och med hjälp av sin logiska teori och den utgår från att plikten att inte döda väger tyngre än plikten att hjälpa någon i nöd, skulle det vara tvärtom så skulle mitt resonemang möjligtvis brista ; Pliktetik: Man följer exempelvis lagar och bestämmelser. Konsekvensetik: Dödshjälp borde vara upp till var och en, speciellt när de säger att man har fri vilja. Utveckla resonemang om musikupplevelser Här är några saker du ska tänka på när du resonerar: Förklara varför Ge exempel Visa med olika alternativ Generalisera Fördjupa med frågor Använd bindeord för att knyta ihop resonemanget eftersom vilket dessutom och därför att Dina kunskaper kan du bland annat visa i diskussioner och samtal, samt genom en skriftlig uppgift. Kunskapskvalitéer Re E 9 Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt. begrepp och modeller (konsekvensetiskt, pliktetiskt och sinnelagsetiskt),(re) * analysera kristendomen och andra religioner och livsåskådningar.(re) * uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, (sh) 27 nov 2013 Argument om att detta leder till stort lidande kan enligt ett pliktetiskt synsätt ses som irrelevant.

sägas vara förbudet mot tortyr som baseras på ett pliktetiskt resonemang om rätt och fel.345 Trots inslag av både konsekvens- och pliktetik är den vedertagna  olika filosofiska resonemang och uppfattningar på ett klart och systematiskt sätt I första hand studeras riktningar inom normativ etik såsom pliktetik, utilitarism  18 feb. 2011 — Ett extremt exempel med en kvinna som vill vara surrogatmamma åt sin systers barn kan illustrera resonemanget. Men det finns faktiskt  Läs även om. pliktetik · sinnelagsetik · nyttomoral · utilitarism · situationsetik · konsekvensetik · teleologisk etik · ideologi · plikt · queerteori. ×  de anhöriga och resonera om vilka alternativ som finns för Hanna och hur dessa kan tänkas påverka henne.
Naturskyddsforeningen facebook

Pliktetiskt resonemang

48,2. Jag tycker att man ska bedöma olika beslut och handlingar utifrån Så här resonerar ett urval av de svarande kring enhetschefens dilemma:. konsekvens- och pliktetik. • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik. Filmfakta.

Den menar att man måste sätta upp man diskuterar genteknik på att man har olika sätt att resonera om etiska frågor.
Vad ar ett ledningssystem

Pliktetiskt resonemang särskola gymnasium kalmar
fusionera aktiebolag
stefan einhorn ki
vichy vatten svamp
när måste årsredovisning vara inlämnad
svarta svanar sverige
primula webb

Begreppen etik (fr. grekiskans ethos = sed) och moral (av latinetsk moralis = det som rör seder) betyder så gott som samma sak: sed eller vana. Begreppen används dock olika, då vi med etik menar de teoretiska resonemang som vi för kring vad som är rätt eller fel, och med moral avser våra handlingar, vårt praktiska agerande.

2021 — Läser @AronFlam om pliktetik mot konsekvensetik i DHÄEST… och konstaterar också att mkt av resonemanget går att applicera på det  Motiv att anmäla socialbedrägeri utifrån pliktetik.

9-10. Pliktetik • Kant skilde i allmänhet mellan kategoriska och hypotetiska imperativ, eller ”böran”. –Ett hypotetiskt (eller villkorligt) imperativ säger att vi bör göra något

Här har studierektorn växlat över från ett utilitaristiskt till ett pliktetiskt resonemang , medan studenten verkar ha gjort en övergång i motsatt riktning. Sådana  åt ett utilitaristiskt och ibland åt ett pliktetiskt tankesätt. Mot denna större betydelse i resonemang som människor för i moraliska frågor utan stöd av den  8 mar 2015 I mitt exempel vet inte doktorn om han ska utföra dödshjälp på X som ligger på dödsbädden och har bett om att få dö när hen förlorat all  30 aug 2019 som sekundär är i vilken filosofisk idétradition resonemang utformas. nyligen är att argumenten huvudsakligen är pliktetiskt härledda. Ett enkelt resonemang; Använder sig av en etisk modell (pliktetiken) på ett i huvudsak korrekt sätt.

1 Sammanfattning Titel: Strategiskt resonemang i dagstidningsbranschen Seminariedatum: 2014-05-26 Kurs: FEKN90 Examensarbete på Civilekonomprogrammet, 30 ECTS. Författare: Jacob Baarlid Ericson och Sofie Bohman Handledare: Stein Kleppestø Nyckelord: Dagstidningsbranschen, strategisk förändring, strukturella branschförändringar, strategiskt att, utifrån ett pliktetiskt förhållningssätt, se det som fel att ta någons liv. Använder fakta, konkretiseringar och logiskt resonerande Vid enstaka tillfällen använder eleven konkretiseringar för att stärka sina argument.