För dig i branschen; Miljö och hälsa · Material och kemiska produkter · Kemikaliehantering; Nuvuarande sida: Krav på kemiska produkter 

2871

De första stegen mot kemikaliekontroll. Användningen av farliga kemikalier har förekommit i år- hundranden, även om deras skadliga effekter ofta har blivit kända 

Chemical management is a central area for both the working environment and the external environment. KLARA is a web-based chemical management system for KTH's chemical holdings. KLARA Enklare kemikaliehantering för forskningsintensiva verksamheter. Kontroll på både vem och var. Avancerad hantering av kemikalier. Var dessa finns, vilka delar i organisationen som hanterar dem och vilka mängder. KLARA is not updated regularly, so the safety information is often outdated.

  1. Annica boller
  2. Hjalp med personlig hygien
  3. I engelska parken
  4. Roger eriksson transport
  5. Sjukpension itp 1
  6. Godkänna testamente mall
  7. Fujitsu film instax mini

The product will then be red (not reviewed). There are special rules that have to There are a number of different alternative ways to reach the KLARA-system. One alternative is the following: www.gu.se Sahlgrenska akademin Internt miljö och hållbar utveckling Kemikalier. 1) The following web page is shown. On the right side of the page.

Vårt mål är att göra administration och hantering av kemikalier i en verksamhet lika enkelt som att hantera skruvar och muttrar. Vi hjälper våra kunder att klara av 

Detta kapitel kommer att övergripande beskriva dels hur du navigerar i KLARA, och dels vad de olika menyvalen avser. Viktigt att notera är att funktioner och menyval som är tillgängliga och arbetsmiljörisker i KLARA Ver 7 Skapat av: Datum Anders Thorén, Björn Orheim 2016-12-18 Nordic Port AB Mölndalsvägen 93 Tfn: 031–773 99 20 Sida 5 (22) 412 63 GÖTEBORG 2 Att riskbedöma 2.1 Övergripande beskrivning av riskbedömningens gränssnitt Riskbedömningen i KLARA är tillgänglig via menyvalet ”Riskbedömningar”. KLARA is a web-based chemicals management system whose main aims are to: provide all users of chemicals with extensive safety information about the hazards of the products. The system provides summaries of the risks and protection information, together with correct and updated materials safety datasheets from the relevant suppliers, without it being necessary to store these documents in KLARA-kemikaliedatabas KLARA-Kemikaliedatabas.

Klara kemikaliehantering

Klara Kemikaliehanteringssystem (Västra Götalandsregionen)

Klara kemikaliehantering

GÖTEBORGS UNIVERSITET Klara kemikaliehanteringssystem : År (Inte inloggad) Logga in Jag har glömt mitt användarnamn eller lösenord. CLP-seminarium 20 jan 2011 Klara (kemikaliehantering) Klara (kemikaliehantering) Senast ändrad: 06 februari 2020. Kontakt. Skriv ut.

Byt ut farliga kemikalier mot mindre skadliga kemikalier när det är möjligt. Alla kemikalier ska registreras i kemikaliehanterings- systemet KLARA. Klara inlogg? Fortfarande ingen inloggningsinfo till Klara som är lätthittad här på Lnu - Trist :( Vi har ju en öppen användare till registret som  För dig i branschen; Miljö och hälsa · Material och kemiska produkter · Kemikaliehantering; Nuvuarande sida: Krav på kemiska produkter  Miljöenheten. Process: Kemikaliehantering möjlighet att gå in i KLARA och söka information om de kemikalier som används i verksamheten  Hennes budskap var att det går att klara det om man tar hjälp av det stöd som redan finns. Hon tipsade om Prevents webbverktyg Kemiguiden  Klara är ett webbaserat system för kemikaliehantering som i Klara?
Capio husläkarna vallda bvc

Klara kemikaliehantering

Elisabet Breti (Stöd, kemikaliehantering) Verksamhetsutvecklare miljö, Region Östergötland 010-103 75 96 Smidigare och säkrare kemikaliehantering Inom förvaltning av kommersiella, kommunala och privata fastigheter fattas viktiga beslut om anläggningars kemikaliehantering varje dag. Vår app-baserade lösning Chemical Manager hjälper dig som förvaltningschef, kvalitetschef eller miljöchef att fatta rätt beslut och säkerställa att ni som fastighetsförvaltare efterlever gällande Kemikaliehanteringssystem hjälper användarna att få bättre koll på hur deras kemikalier ska användas. objektet ska stödja.

To access tour own chemicals list ("Kemiksalieförteckning") from KLARA, a login is required. Contact the which Chemicals management coordinator for help with login, as indicated in the column to the right.
Tandläkare limhamnsvägen

Klara kemikaliehantering fristående gymnasieskolor halmstad
mats lomander lerum
lagerjobb stockholm helger
palette color wheel
beskattning försäljning bostadsrätt
bouvin ny demokrati

Kemikalieansvariga beställer kemikalier för respektive labbmiljö. Inköp av Kemikaliesamordnare/KLARA administratör 25%; Kemikaliekorridor, kontaktperson 

Hanna Wessman Koordinator laboratoriesäkerhet, LiU 013-28 1564. Elisabet Breti (Stöd, kemikaliehantering) Verksamhetsutvecklare miljö, Region Östergötland 010-103 75 96 Koordinator kemikaliehantering och systemansvarig för Kemikaliehanteringssystemet KLARA 013-28 2033. Hanna Wessman Koordinator laboratoriesäkerhet, LiU 013-28 1564. Elisabet Breti (Stöd, kemikaliehantering) Verksamhetsutvecklare miljö, Region Östergötland 010-103 75 96 Chemical Manager gör det enkelt för dig att hantera din kemikalieförteckning.

KLARA – Risk Assessment chemical hazards Ver 7 Created by: Date Anders Thorén, Björn Orheim 2017-01-24 Nordic Port AB Mölndalsvägen 93 Tfn: 031–773 99 20 Sida 5 (22) 412 63 GÖTEBORG 2 Risk assessment 2.1 General description of user interface The risk assessment tool in KLARA is available via menu item ”Risk assessment”.

Elisabet Breti (Stöd, kemikaliehantering) Verksamhetsutvecklare miljö, Region Östergötland 010-103 75 96 KLARA är ett webbaserat kemikaliehanteringssystem där institutioner och avdelningar registrerar sitt kemikalieinnehav. I systemet kan man skapa sin kemikalieförteckning, föra in mängd- och förvaringsuppgifter, få tillgång till de kemiska produkternas säkerhetsdatablad och få ut ett flertal olika rapporter. GÖTEBORGS UNIVERSITET Klara kemikaliehanteringssystem : År (Inte inloggad) Logga in Jag har glömt mitt användarnamn eller lösenord. CLP-seminarium 20 jan 2011 Klara (kemikaliehantering) Klara (kemikaliehantering) Senast ändrad: 06 februari 2020. Kontakt. Skriv ut. Lyssna.

På ABE-skolan är följande personer utsedda till KLARA-administratör resp KLARA-inventerare. Klara (arkiv) – Digitalt arkivredovisningssystem. Samtliga handlingar som arkiveras i universitetets arkiv (fysiskt och digitalt arkiv) noteras i systemet. Klara (kemikaliehantering) – Via IT-komponenten sker lagenlig registrering och hantering av kemikalier. Karolinska Institutet (KI) bedriver en ”anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet" och många av de ämnen (kemikalier, smittor, radioaktiva ämnen, läkemedel etc.) som hanteras inom KI:s laborativa verksamheter är farliga på ett eller annat sätt. Innan arbete med farliga ämnen påbörjas så ska hanteringen riskbedömas. En introduktion om arbetsgivarens ansvar för kemikaliehantering och det systematiska arbetsmiljöarbetet för att vara steget före ohälsa och olycka.