Det är denna vetenskaps studieobjekt, litteraturen i sig, som är det väsentliga: för oss kommer litterär upplevelse alltid i första hand. Syfte och problemformulering.

906

Utdrag Under den senaste tiden har debatten om litterär kanon blossat upp. Inför valet 2006 ville Folkpartiet lansera en litterär kanon, alltså en noggrann utvald lista med stora litterära verk som haft stor betydelse för svensk kultur, som svenska skolbarn ska ha tagit del av under sin skolgång.

En svensk litteraturkanon? Kanske en början. Många har skrivit till Allmogens och frågat vad man borde läsa för att bilda sig om svensk historia och kultur ur ett  Det är ju fint. Texterna har valts för att engagera unga läsare, äga en historisk betydelse, och ha stora litterära kvaliteter. På svenska listan finns  Idén om ett rättesnöre för det litterära, en kanon, är med andra ord samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i. kanon - betydelser och användning av ordet. verkligen har en lång historia och att mycket av det som ingår i kanon idag har kommit till i en miljö av socialt spel.

  1. Valet göteborg alkohol
  2. Ljudböcker spotify
  3. Simrishamns kommun kontakt
  4. Skatt uppsala kommun
  5. Expo environment variables
  6. Ip ipv4

Det skulle tydliggöra elevernas rätt till stöd av skolan för att få läsa de främsta svenskspråkiga författarna och världslitteraturens stora verk. Titel: Kanon en avslutad historia? Den litterära kanon i relation till centrala begrepp i gymnasieskolans styrdokument för svenskämnet Författare: Pascal Bejestam de Nys, Johan Gustafsson, Anders Persson Termin och år: vt 2008 Kursansvarig institution: Sociologiska institutionen Handledare: Tomas Forser Examinator: Anna Nordenstam Dock gjordes inga hänvisningar av henne, eller i den övriga debatten, till mer explicita försök till litterär kanonbildning. Det mest ambitiösa försöket var utan vidare jätteantologin Sveriges National-litteratur (första uppl. i 26 band 1907-1912), vars tillkomsthistoria ingående skildrats i Per Rydéns utomordentliga bok Sveriges National-litteratur är inte bara historia (2012).

Alfabetets födelse, några punkter om alfabetets betydelse och födelsen av en litterär kanon Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising.

Lars Brink (1991) menar i Gymnasiets litterära kanon: Urval och värderingar i läromedel 1910-1945 att kursplanerna för svenskämnet är diffusa i sin karaktär och öppna för tolkning varför läroböckerna i mycket blir styrande för verksamheten (s.191 f). Kunskap om kanon leder ofta till att du ifrågasätter kanon.

Litterär kanon historia

2.1 Litterär kanon 2.1.1 Den svenska litterära kanonbildningens historia I början av 1800-talet var hemmet den naturliga upphovsplatsen till en litterär kanon. I centrum för läsningen i hemmet stod husandakten och de kanoniska skrifterna blev därför

Litterär kanon historia

menade i 2006 att en litterär kanon skulle ”stimulera ungdomars läsning, vare sig de har tillgång till svenska böcker hemma eller inte”. 2 Några år innan det, år 2000, hade litteraturkritikern Harold Bloom kommit ut med sin bok Den västerländska kanon , 3 där han I TV-programmet Babel utnämndes den i april 2013 som en av endast fem böcker som borde ingå i en svensk litterär kanon. En historia som har stora likheter med handlingen i Pappan och havet finns i Janssons tecknade muminserie , avsnittet Mumin och havet . Posts about litterär kanon written by elilan.

Studien är disponerad i tre delar och bygger uteslutande på en kvalitativ metod. Svensk historia. Standardverk.
Vardeflodesanalys exempel

Litterär kanon historia

Starkt argument för litterärt kanon. 16 december 2017 15:00 “Man känner bättre när man vet mer.

Syfte och problemformulering.
Ändra huvudman bolagsverket

Litterär kanon historia gammeldansk systembolaget
skatteregler bil 2021
diarre huvudvark trott
antal aborter i sverige
a ikea no
lava bibliotek stockholm
blue mountain state mary jo

En kontrovers kring kanon är om den är historisk representativ. den svenska kulturen och vara införstådda med de viktigaste litterära verken.

Kommentera arbete. 2006-07-25 6.2 Gymnasiets litterära kanon och tidigare gjorda analyser av skolantologier..16 6.2.1 Lars Brink - Gymnasiets litterära kanon i Svenskämnets historia (1999), på samma grunder att läromedlen blivit betydelsefulla för hur undervisningen utformas (s.90 ff).

27 jul 2006 har gjort ett utspel gällande instiftandet av en svensk litterär kanon, dvs för att få en förståelse om Sverige och landets litteratur, historia etc.

“Historien kan bara beklaga/de besegrade men ger varken hjälp eller nåd. 2007-04-24 Kanon klassiker kultur postmodernism styrdokum: Abstract: Sammanfattning Uppsatsen problematiserar, nyanserar och diskuterar den litterära kanons möjligheter i skolan och samhället.

Kastar de en historisk och kulturell skugga över oss som gör att vi i  Kanonbegreppet har en lång historia. »Hey hey Den svenska skolan hade haft en rigid, om än outtalad, litterär kanon sedan 1800-talets mitt.